10. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 622
  • Likes
  • Rating 12345

Včeraj, 4. 10. 2022, je potekala 10. redna seja, na kateri so člani Sveta zavoda imenovali Anjo Cvikl Planko, dr. med., spec. psih., za strokovno direktorico Psihiatrične bolnišnice Vojnik za štiriletno mandatno obdobje.

Svet zavoda je med drugim obravnaval tudi vsebino Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje stabilnosti zdravstvenega sistema, se seznanil s Poročilom o poslovanju in realizaciji programa dela in finančnega načrta v obdobju januar – junij 2022 in s Strokovnim poročilom bolnišnice za leto 2021.

 

0