11. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

  • Views 1438
  • Likes
  • Rating 12345

Na 11. redni seji Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik, ki je potekala 21. 3. 2019, so člani sprejeli Letno poročilo za leto 2018, Program dela in finančni načrt za leto 2019, Poročilo o izvedbi notranjega revidiranja za leto 2018 in Revizijski načrt za leto 2019.

0