16. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 1905
  • Likes
  • Rating 12345

Dne 24. 3. 2015 so člani Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik na 16. redni seji potrdili Letno poročilo za leto 2014 in Program dela in finančnega načrta za leto 2015. Seznanjeni so bili tudi s Poročilom o izvedbi notranjega revidiranja za leto 2014.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je, za razliko od prejšnjega leta, ko je poslovala negativno, v letu 2014 poslovala pozitivno. Razlogi za pozitivno poslovanje so predvsem izpolnjen delovni program, racionalno naročanje in poraba materiala ter racionalno naročanje storitev.

Ob tej priložnosti se direktor zahvaljuje za trud in sodelovanje vsem sodelavkam in sodelavcem, saj smo s skupnimi močmi leto 2014 strokovno in tudi poslovno uspešno zaključili.

0