3. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 842
  • Likes
  • Rating 12345

Včeraj, 24. 3. 2021, je potekala 3. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Potrjena sta bila mandata dveh novih članov. Nova člana Sveta zavoda PB Vojnik sta Lidija Eler Jazbinšek, predstavnica ustanovitelja, in Dražen Levojević, predstavnik ustanovitelja.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je sprejel Letno poročilo za leto 2020. Člani so se seznanili s Poročilom o izvedbi notranjega redividarja v JZ PB Vojnik za leto 2019 in s problematiko oziroma oceno stanja prostorov specialistične ambulante Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Svet zavoda je vodstvu predlagal, da poskušajo najti čim prejšnjo rešitev za prostorsko ureditev specialistične ambulante bolnišnice. Svet zavoda je obravnaval tudi dopise reprezentativnih sindikatov in zdravnikov.

0