4. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 1211
  • Likes
  • Rating 12345

V sredo, 8. marca 2017, je potekala 4. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so sprejeli Letno poročilo za leto 2016 in pohvalili vodstvo bolnišnice za uspešno delo v lanskem letu. V nadaljevanju so bili člani seznanjeni z ukrepi bolnišnice na področju varovanja in izvajanja varnostnega načrta in s Poročilom o izvedbi notranjega revidiranja. Po predlaganih dopolnitvah so člani Sveta zavoda potrdili Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik in Poslovnik o delu Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

0