4. redna seja Sveta zavoda

  • Views 759
  • Likes
  • Rating 12345

V sredo, 30. 6. 2021, je potekala 4. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so potrdili Program dela in finančni načrt za leto 2021, sprejeli Načrt izvajanja izredne notranje revizije za leto 2021, direktor pa je podal informacijo o poslovanju za obdobje januar – maj 2021. Psihiatrična bolnišnica Vojnik z dnem 30. 6. 2021 razpisuje delovno mesto strokovnega direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.

0