6. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 532
  • Likes
  • Rating 12345

Včeraj, 17. 2. 2022, je potekala 6. redna seja Sveta zavoda. Člani so soglasno sprejeli Program dela in finančni načrt za leto 2022. V nadaljevanju seje so potrdili Dokument identifikacije investicijskega projekta Novogradnje objekta PB Vojnik, se seznanili s poročilom o opravljeni notranji reviziji (pregled nad izplačili dodatkov, povezanih s COVID-19) in sprejeli Načrt izvajanja notranje revizije za leto 2022.

0