6. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 1368
  • Likes
  • Rating 12345

V sredo, 27. septembra 2017, je potekala 6. redna seja Sveta zavoda, na kateri so se člani seznanili s Poročilom o poslovanju in realizaciji programa dela in finančnega načrta v obdobju januar – junij 2017. Člani Sveta zavoda tudi potrdijo Statut s spremembami in dopolnitvami ter predlagano spremembo sistemizacije delovnih mest.

0