8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

  • Views 1359
  • Likes
  • Rating 12345

V četrtek, 15. 3. 2018, je potekala 8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so obravnavali in potrdili Letno poročilo za leto 2017 in Program dela in finančni načrt za leto 2018. Seznanili so se s Poročilom o izvedbi notranjega revidiranja za leto 2017 in obravnavali problematiko Dvorca Gutenbuchel. Na seji je bil sprejet tudi sklep, da se izvede razpis za direktorja Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

0