Dobrodelna akcija v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

  • Views 1292
  • Likes
  • Rating 12345

Na pobudo tima PZS in NO je v mesecu decembru stekla dobrodelna akcija. Odzvalo se je veliko zaposlenih v bolnišnici in zaradi tega smo lahko z osnovnimi živili in prazničnimi dobrotami obdarili šest socialno ogroženih ljudi. Predbožična dobrodelna akcija je tako dobro uspela, da jo bomo gotovo še ponovili.

0