Izpolnjevanje in preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja)

  • Views 695
  • Likes
  • Rating 12345

Spoštovani,

obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 146/21 z dnem 11. 9. 2021 bil objavljen Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS CoV-2, ki določa pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, uporabo zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih in medosebno razdaljo ter obvezno razkuževanje rok in prostorov. Odlok se prične uporabljati 15. 9. 2021.

Odlok v 5. členu določa, da morajo pogoj PCT za čas opravljanja dela izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Pogoj PCT se dokazuje :

  • z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa,
  • z ustreznim dokazilom o cepljenju,
  • z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače in ni starejši od 180 dni,
  • z dokazilom o prebolevnosti in ustreznim dokazilom o cepljenju, s katerim se dokazuje, da je bila oseba v razdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljena z enim odmerkom cepiva.

Izvajanje Odloka pri opravljanju zdravstvene dejavnosti naše bolnišnice v praksi pomeni, da morajo pogoj PCT izpolnjevati tudi vsi uporabniki, ki koristijo storitve v Psihiatrični bolnišnici Vojnik. V primeru dejavnosti PB Vojnik so izjeme od tega pravila:

  • zagotavljanje nujne medicinske pomoči,
  • osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo odraslo osebo, ki ni sposobna sama skrbeti zase.

Izpolnjevanje pogoja PCT za uporabnike storitev se bo v bolnišnici izvajalo na vzpostavljeni vstopni točki.

Uporabnikom, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT (razen navedenih izjem), se ne dovoli uporaba storitve oziroma prisotnost pri izvajanju dejavnosti.

 

Krizni štab PB Vojnik

0