Mario Dremšak, prejemnik Srebrnega znaka

  • Views 1044
  • Likes
  • Rating 12345

Društvo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Celje vsako leto ob svetovnem dnevu medicinskih sester podeli tri Srebrne znake svojim najbolj zaslužnim članom za posebne dosežke na področju zdravstvene nege.

Letos  je srebrni znak prejel Mario Dremšak, mag. manag., dipl. zn., pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, ki to nalogo v naši bolnišnici opravlja od 1. 7. 2020. Mario Dremšak je pri svojem delu korekten, konstruktiven in zelo strokoven. Je vodja, ki vodi z zgledom. Vedno je pripravljen tudi priskočiti na pomoč in ko je potrebno, poprime za vsako delo v naši bolnišnici.

Poleg tega aktivno sodeluje pri razvoju kakovosti in varnosti naših bolnikov ter je vodja bolnišnične Komisije za kakovost. Je  mentor študentom zdravstvene nege, aktivno sodeluje z Visoko zdravstveno šolo v Celju, kjer je koordinator za področje zdravstvene nege za mentalno zdravje. Ves čas stremi k izboljšanju zdravstvene nege z inovativnimi pristopi. Tako je bil med drugim že pred leti idejni vodja za pripravo ter uveljavitev elektronskega načrta zdravstvene nege na nivoju naše bolnišnice. Še najbolj pomembno pa je to, da je kljub težkim delovnim razmeram zaradi epidemije uspel svoje delavce dobro povezati in se je pod njegovim vodenjem zdravstvene nege razvila dobra organizacijska klima v celotni bolnišnici.

Mariu Dremšku iskreno čestitamo za osvojeno priznanje.

0