Mednarodna standarda kakovosti v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

  • Views 1392
  • Likes
  • Rating 12345

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik že nekaj let delamo v skladu s pridobljenima mednarodnima standardoma kakovosti – AACI International Accreditation Standard V4.3 in ISO 9001:2015.

Ponosni smo, da smo po uspešno opravljeni reakreditacijski presoji 14. 3. 2019 prejeli certifikat standarda kakovosti AACI za obdobje naslednjih treh let, hkrati pa smo obnovili ISO standard kakovosti.

Verjamemo, da je dvigovanje kakovosti našega dela dobro za naše paciente in za zaposlene.

0