Namera za prodajo nepremičnin

  • Views 2861
  • Likes
  • Rating 12345

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik OBJAVLJA NAMERO za prodajo nepremičnin. Vsi zainteresirani kupci se lahko podrobneje o tem seznanite na naši spletni strani pod rubriko Informacije javnega značaja – Javni razpisi.

0