Napoved stavke v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva s pričetkom 16. 2. 2022

  • Views 488
  • Likes
  • Rating 12345

Spoštovani,

tudi v Psihiatrični bolnici Vojnik se bo izvedla stavka, kot so jo napovedali reprezentativni sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva,  skladno z določbo 8. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91).

Stavka se bo pričela v sredo, 16. 2. 2022 ob 7. uri, ter bo trajala do 22. ure, v skladu s sprejetimi sklepi in stavkovnimi pravili.

V skladu z Zakonom o stavki bomo v času stavke, ki bo potekala na delovnih mestih, zagotovili minimum delovnega procesa. Zagotovljena bo nujna medicinska pomoč.

S spoštovanjem.

 

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.

v.d. strokovnega direktorja

0