OBISK MINISTRA ZA ZDRAVJE

  • Views 562
  • Likes
  • Rating 12345

Janez Poklukar, minister za zdravje, je v sklopu vladnega obiska Savinjske regije v torek, 14. 9. 2021, obiskal tudi Psihiatrično bolnišnico Vojnik. Glavni temi srečanja sta bili Novogradnja v PB Vojnik in Prestrukturiranje programov v bolnišnici.

Minister za zdravje je z zanimanjem prisluhnil vodstvu bolnišnice, ki mu je predstavilo vizijo razvoja bolnišnice, ki med drugim temelji tudi na novogradnji, ki je že vključena v Strategijo razvoja PB Vojnik za obdobje 2018 – 2022 in omenjena v predlogu Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Zakon je pravkar v procesu sprejemanja v Državnem zboru. Z novogradnjo bi rešili večino prostorskih težav v naši bolnišnici. Te so povezane z vedno bolj aktualno problematiko psihogeriatrije z delovno terapijo, intenzivnih oddelkov, ambulantnih, lekarniških in laboratorijskih prostorov.

Minister za zdravje je povedal, da pričakuje, da bodo finančna sredstva za novogradnjo zagotovili z omenjenim Zakonom. Načeloma se je minister strinjal tudi s predlogom prestrukturiranja programov v letošnjem letu.

 

 

0