Obisk ministrice za zdravje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

  • Views 2634
  • Likes
  • Rating 12345

Psihiatrično bolnišnico Vojnik je dne 9. 5. 2017 v okviru rednih regijskih obiskov Vlade RS  obiskala ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc, ki se je s svojo delegacijo udeležila skupnega sestanka v prostorih Uprave ter si ogledala del bolnišnice.

Ministrici in delegaciji, ki jo je spremljala, je direktor PB Vojnik Marjan Javornik predstavil bolnišnico, jih seznanil z njenim razvojem, delom in poslovanjem ter prihodnjimi razvojnimi projekti. Zaradi sedanjih prostorskih omejitev so spregovorili o možni izgradnji novega objekta bolnišnice, prilagojenega novim standardom in zahtevam ter potrebam pacientov.

Strokovna direktorica Metoda Vidmar Vengust je opisala delovanje Odprtega oddelka D za zdravljenje anksioznih stanj in depresij in se dotaknila prostorske stiske na sprejemnih oddelkih in v ambulantah. Predstavila je probleme na področju izvajanja dejavnosti psihogeriatrije.

Vodja PVE Albin Apotekar je predstavil idejo novogradnje – zasnovo stavbe, v okviru katere bi lahko rešili  prostorske probleme, med drugim tudi umestitev psihogeriatrične obravnave v PB Vojnik ter sedanje prostorske probleme sprejemnih oddelkov in ambulant. Predstavil je tudi problematiko nekdanje enote bolnišnice v Ravnah pri Šoštanju – dvorec Gutenbuchel.

Prisotni so srečanje sklenili z ogledom Odprtega oddelka D in parka, ki obkroža poslopja bolnišnice.

Ministrica je bila z obiskom zadovoljna. Poudarila je, da ima Psihiatrična bolnišnica Vojnik vizijo, poslanstvo in konkretne cilje, ki jih uresničuje v realnih rokih. Predstavniki obeh strani so se dogovorili za sodelovanje pri načrtovanih projektih na poti do realizacije ciljev.

0