Potek obiskov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik od 1. 4. 2022 do preklica

  • Views 734
  • Likes
  • Rating 12345

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

obveščamo vas, da je s 1. 4. 2022 preklicana prepoved obiskov pacientov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Obiskovalci se predhodno najavijo na oddelku po telefonu, kjer dobijo termin za obisk pacienta in ostala navodila. Pacienta lahko obišče ena zdrava oseba za 30 minut dnevno. Obiskovalec mora biti zdrav, ob prihodu si mora razkužiti roke in izpolniti epidemiološki vprašalnik, ves čas obiska mora imeti masko, ki pokriva nos in usta, vzdrževati mora 1,5 m razdalje, upoštevati mora navodila zdravstvenega osebja.

Prinašanje hrane je omejeno samo na živila, ki jih ni potrebno hraniti v hladilniku in ki so količinsko primerna za enega pacienta.

Obiskovalci se morajo držati navodil zdravstvenega osebja na oddelku, ki urejajo obiske. V primeru, da se obiskovalci ne držijo navodil, ki jih dobijo, se bodo obiski izvajali pod nadzorom zdravstvenega osebja ali omejili.

Spodaj objavljeni vprašalnik si lahko obiskovalci natisnejo in izpolnijo doma in s tem skrajšajo čas vstopa skozi info kontrolno točko.

Vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov svojcev pacientov in obiskovalcev PBV

Vljudno vabljeni

v.d. strokovnega direktorja

Anja Cvikl Planko, dr. med., spec. psih.

0