Strokovno srečanje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

  • Views 1744
  • Likes
  • Rating 12345

V petek, 13. oktobra 2017, smo v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v okviru dneva duševnega zdravja organizirali strokovno srečanje na temo Nujna stanja v psihiatriji. Predavali so zdravniki psihiatri, zaposleni v naši bolnišnici.

Povabili smo specialiste in specializante družinske in urgentne medicine oziroma vse zdravnike, ki se pogosteje srečujejo s polimorbidnimi pacienti. Odziv na vabilo je bil dober in strokovno srečanje je v celoti uspelo.

0