Predhodno preverjanje trga – vabilo za sodelovanje pri strokovnem dialogu

  • Views 1210
  • Likes
  • Rating 12345

Psihiatrična bolnišnica Vojnik, bo letos prvič pripravila razpis za nabavo živil, pri katerem bomo upoštevali načela kratkih dobavnih verig – lokalne ponudnike in obvezni delež ekoloških živil.

Da bi lahko pripravili kvalitetno in ponudnikom zanimivo razpisno dokumentacijo, želimo v predhodnem postopku – strokovnem dialogu, pridobiti informacije o vrsti ponudnikov in kapacitetah.

V ta namen so za posamezni sklop v  nadaljevanju Vabila izdelani obrazci, katere naj zainteresirani ponudniki izpolnijo in vrnejo po elektronski ali navadni pošti.  Vse potencialne ponudnike, ki se bodo na vabilo odzvali bomo tudi obvestili o vseh nadaljnih postopkih javnega naročanja.

Dokumentacija: Vabilo za sodelovanje pri strokovnem dialogu

0