Pridobitev AACI standarda

  • Views 2224
  • Likes
  • Rating 12345

Psihiatrična bolnišnica Vojnik je mesecu aprilu 2016 pridobila mednarodni akreditacijski standard AACI, ki se osredotoča na uspešnost in učinkovitost sistema vodenja kakovosti.

Zaposleni gradimo na nenehnem izboljšanju in sledenju kakovosti našega dela, predvsem pa na varnosti naših pacientov, zaposlenih in obiskovalcev.

V petek, 10. junija 2016, je direktor akreditacijske hiše ACCI prim. Dorijan Marušič svečano predal listino direktorju bolnišnice Marjanu Javorniku.

Vojnik4-1024x576

Vojnik3-1024x576

0