Razpis za delovno mesto STROKOVNEGA DIREKTORJA ZAVODA (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje

  • Views 767
  • Likes
  • Rating 12345

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je na podlagi 32. člena Statuta Psihiatrične bolnišnice Vojnik in sklepa Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik z dnem 30. 7. 2021 razpisal delovno mesto strokovnega direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje.

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik že tri leta imenujemo vršilca dolžnosti za to mesto, ker nimamo zdravnika psihiatra, ki bi bil pripravljen prevzeti funkcijo strokovnega direktorja za štiriletno mandatno obdobje. Veseli bi bili vaše prijave na razpisano prosto delovno mesto, če izpolnjujete razpisne pogoje.

Nudimo vam zaposlitev v prijetnem in urejenem bivalnem okolju bolnišnice, ki po mnenju naših pacientov slovi kot najbolj prijazna psihiatrična ustanova v slovenskem prostoru.

S strokovnim direktorjem za štiriletno mandatno obdobje bi naš zavod zagotovo veliko pridobil, predvsem v smislu kontinuiranega dela za daljše obdobje, za vas pa bi bil to osebni in strokovni izziv.

Podrobnejši opis pogojev za prijavo na razpisano delovno mesto najdete na povezavi Informacije javnega značaja – Zaposlovanje.

Morebitna dodatna vprašanja naslovite na elektronski naslov tajnistvo@pb-vojnik.si.

 

0