Svetovni dan delovne terapije

  • Views 2888
  • Likes
  • Rating 12345

27. oktober je dan, ki je posvečen delovnim terapevtom, svetovni dan delovne terapije. S predstavitvijo posameznih področij ter s predstavitvijo posameznih aktivnosti so se člani tima delovne terapije Psihiatrične bolnišnice Vojnik predstavili pacientom in zaposlenim.

0