Svetovni dan gibanja

  • Views 1759
  • Likes
  • Rating 12345

10. maja obeležujemo Svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in zviševanje deleža telesno dejavnega prebivalstva. Delovna terapija Psihiatrične bolnišnice Vojnik je pripravila različne aktivnosti, ki so se na ta dan odvijale v parku bolnišnice. Pri izvedbi so sodelovali zaposleni in zunanji sodelavci. Pacienti so lahko spoznali osnove joge, katere je predstavil Tine Kovačič iz Centra joge Celje, Drago Adamič, osebni trener iz podjetja Sportfit je pripravil različne vadbe na blazinah, zumbo so plesali z inštruktorico Nino Hriberšek. Pacienti so imeli možnost igrati košarko, preizkusiti vadbo na velikih žogah in balinati na novem balinišču. V parku je bil pripravljen labirint, predstavljene so bile tudi osnove nordijske hoje.

Odziv pacientov in zaposlenih na aktivno preživeto dopoldne je bil zelo pozitiven. Enotno mnenje vseh je, da tovrstna prireditev postane tradicionalna.

0