ANALIZATOR DIMENSION EXL 200

  • Views 1681
  • Likes
  • Rating 12345

4. marca 2016 nas je nabava novega analizatorja DIMENSION EXL 200 združila v prijetno srečanje ob njegovem zagonu. Ob pozdravnem govoru direktorja JZ bolnišnice Vojnik Marjana Javornik je srečanje potekalo v prostorih laboratorija in so se ga poleg zdravnikov in ostalega osebja PB Vojnik udeležili tudi zunanji predstavniki SIEMENSA, KEMOFARMACIJE in nadzorni specialist za laboratorij.

Ob vodilni misli srečanja POT NAS VODI, SRCE PA KAŽE SMER je srce laboratorija prav gotovo laboratorijski izvid. Laboratorijski izvid kot krovni dokument, ki kaže smer v smislu analitičnega pristopa in nadaljnje obravnave pacienta. Pot do laboratorijskega izvida je zahtevna ampak lažja . če je podprta z kvalitetnim analizatorjem.

Več o naši novi pridobitvi si lahko preberete na tej povezavi.

Prispevek pripravila Ivanka Dečman

0