Namera o prodaji nepremičnin

  • Views 672
  • Likes
  • Rating 12345

Psihiatrična bolnišnica Vojnik v okviru urejanje geodetskih meja ob zahodnem delu kompleksa PB Vojnik ponuja v odkup tri parcele, ki so nekoč predstavljale mejni jarek bivših kmetijskih zemljišč. Nahajajo se znotraj ograjenega območja gospodarske cone VIP Caffe – Ovtar. Prilagamo dokumentacijo v zvezi z možnostjo odkupa.

NAMERA O PRODAJI NEPREMIČNIN

Povabilo k oddaji ponudbe za nakup nepremičnin_PRILOGA 1

Ponudba za nakup nepremičnin_PRILOGA 2

0