3. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 21. 5. 2024, je potekala 3. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani Sveta zavoda so ponovno imenovali ALBINA APOTEKARJA za v. d. direktorja zavoda in sicer za obdobje od 1. 6. 2024 do zaključka postopka imenovanja novega direktorja/direktorice zavoda oziroma do največ šest mesecev.

Na seji so se seznanili tudi s Poročilom o čakalnih dobah in s poslovanjem bolnišnice za obdobje januar – marec 2024.

Continue Reading →
0

Utrinek

Pred kratkim se je upokojila naša dolgoletna sodelavka Štefanija Hudej, zaposlena kot šivilja v PB Vojnik skoraj 40 let.

Nemalokrat se zgodi, da se v naši bolnišnici zaposlijo mladi ljudje, na začetku svoje karierne poti, in potem ostanejo pri nas do upokojitve.

Zelo ponosni smo, da naši zaposleni redko odidejo iskat izzive drugam, in da izražajo veliko mero pripadnosti matični ustanovi.

Continue Reading →
0

1. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Dne 23. 2. 2024, je potekala prva redna seja Sveta zavoda. Člani Sveta zavoda so med drugim na predlog  Komisije  za  ugotavljanje  upravičenosti  odpisa  osnovnih  sredstev  in  drobnega  inventarja  v  okviru  osnovnih  sredstev  sprejeli predlog za  izločitev  neuporabnih  osnovnih  sredstev  in  drobnega  inventarja, seznanili so se s sklenjenimi podjemnimi pogodbami v letu 2023 in z izdanimi soglasji Psihiatrične bolnišnice Vojnik zdravstvenim delavcem za delo izven matične ustanove v letu 2023. Prejeli so informacijo o čakalnih dobah na dan 31. 1. ...

Continue Reading →
0

Konstitutivna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Danes, 11. 1. 2024, je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik potekala konstitutivna seja Sveta zavoda. Za predsednika Sveta zavoda je bil s strani članov imenovan Simon Zore, predstavnik ustanovitelja, za namestnico predsednika pa Urška Poček, predstavnica zaposlenih.Ostali člani Sveta zavoda so: Albina Benko, predstavnica ustanovitelja, Žiga Barbarič, predstavnik ustanovitelja, Zdenka Ploj, predstavnica ustanovitelja, danes odsotna mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev, Matejka Štravs, predstavnica uporabnikov.

Novoimenovani člani Sveta zavoda PB Vojnik so na seji obravnavali Poročilo o čakalnih dobah na dan 31. 12. ...

Continue Reading →
0
Page 1 of 5 12345