1. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Dne 23. 2. 2024, je potekala prva redna seja Sveta zavoda. Člani Sveta zavoda so med drugim na predlog  Komisije  za  ugotavljanje  upravičenosti  odpisa  osnovnih  sredstev  in  drobnega  inventarja  v  okviru  osnovnih  sredstev  sprejeli predlog za  izločitev  neuporabnih  osnovnih  sredstev  in  drobnega  inventarja, seznanili so se s sklenjenimi podjemnimi pogodbami v letu 2023 in z izdanimi soglasji Psihiatrične bolnišnice Vojnik zdravstvenim delavcem za delo izven matične ustanove v letu 2023. Prejeli so informacijo o čakalnih dobah na dan 31. 1. ...

Continue Reading →
0

Konstitutivna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Danes, 11. 1. 2024, je v Psihiatrični bolnišnici Vojnik potekala konstitutivna seja Sveta zavoda. Za predsednika Sveta zavoda je bil s strani članov imenovan Simon Zore, predstavnik ustanovitelja, za namestnico predsednika pa Urška Poček, predstavnica zaposlenih.Ostali člani Sveta zavoda so: Albina Benko, predstavnica ustanovitelja, Žiga Barbarič, predstavnik ustanovitelja, Zdenka Ploj, predstavnica ustanovitelja, danes odsotna mag. Jožefa Berghaus, predstavnica zavarovancev, Matejka Štravs, predstavnica uporabnikov.

Novoimenovani člani Sveta zavoda PB Vojnik so na seji obravnavali Poročilo o čakalnih dobah na dan 31. 12. ...

Continue Reading →
0

Božiček v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

V Psihiatrični bolnišnici Vojnik želimo v mesecu decembru našim pacientom in tudi zaposlenim pričarati kar se da praznično vzdušje. Med drugimi aktivnostmi se je ponovno zbral Božičkov odbor, ki ga sestavlja nekaj pridnih sodelavk in sodelavcev. V torek, 12. 12. 2023, je otroke zaposlenih obiskal božiček. Najprej so si pogledali igrano pravljico, potem pa od božička prejeli darila. Vse v dvorani, majhne in velike, je zajelo toplo, praznično razpoloženje.

Continue Reading →

0

14. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 12. 7. 2023, je potekala 14. redna seja Sveta zavoda. Člani so se seznanili s Poročilom o izvajanju zdravstvenih storitev v obdobju od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 vključno z analizo skrajšanja čakalnih dob v primerjavi s sprejetim akcijskim načrtom. Seznanili so se tudi s Končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji gospodarnosti poslovanja v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v letu 2022 in s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) v PB ...

Continue Reading →
0

13. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 10. 5. 2023, je potekala 13. redna seja Sveta zavoda, na kateri so se člani seznanili s Poročilom o izvajanju zdravstvenih storitev in s Poročilom o čakalnih dobah. Seznanili so se tudi s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji upravljanja čakalnih seznamov in čakalnih dob.

Člani Sveta zavoda so sprejeli Statut bolnišnice in potrdili noveliran Zahtevek za investicijska vlaganja v letih 2021 do 2031.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je imenoval v. d. direktorja Albina Apotekarja za čas od 1. 6. ...

Continue Reading →
0
Page 1 of 5 12345