Svetovni dan fizioterapije

SVETOVNI DAN FIZIOTERAPIJE

8. SEPTEMBER

Svetovni dan fizioterapije, znak enotnosti in solidarnosti do poklica, vsako leto obeležujemo 8. septembra. Predstavlja priložnost, da tako laična kot strokovna javnost bolje spozna poklic fizioterapevta.

Fizioterapija je zdravstvena stroka, ki sodi v vejo fizikalne medicine in rehabilitacije in je sestavni del zdravstvene oskrbe na vseh področjih zdravstvenega varstva, kot so promocija in varovanje zdravja, preventiva, zdravljenje, habilitacija in rehabilitacija. Prav tako upošteva telesne, psihološke, čustvene in socialne dejavnike. Fizioterapevti skušajo posamezniku povrniti osnovne gibalne funkcije po poškodbah ...

Continue Reading →
0

14. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 12. 7. 2023, je potekala 14. redna seja Sveta zavoda. Člani so se seznanili s Poročilom o izvajanju zdravstvenih storitev v obdobju od 1. 4. 2023 do 30. 6. 2023 vključno z analizo skrajšanja čakalnih dob v primerjavi s sprejetim akcijskim načrtom. Seznanili so se tudi s Končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji gospodarnosti poslovanja v Psihiatrični bolnišnici Vojnik v letu 2022 in s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov) v PB ...

Continue Reading →
0

13. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Včeraj, 10. 5. 2023, je potekala 13. redna seja Sveta zavoda, na kateri so se člani seznanili s Poročilom o izvajanju zdravstvenih storitev in s Poročilom o čakalnih dobah. Seznanili so se tudi s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji upravljanja čakalnih seznamov in čakalnih dob.

Člani Sveta zavoda so sprejeli Statut bolnišnice in potrdili noveliran Zahtevek za investicijska vlaganja v letih 2021 do 2031.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je imenoval v. d. direktorja Albina Apotekarja za čas od 1. 6. ...

Continue Reading →
0

11. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Včeraj, 21. 2. 2023, je potekala 11. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani so se seznanili s pozitivnim mnenjem revizorjev iz Računskega sodišča RS, ki so pregledali izplačevanje dodatkov zaradi epidemije COVID-19 v naši bolnišnici. Med drugim so se seznanili tudi s končnim poročilom o izvedeni notranji reviziji poslovanja zavoda in o čakalnih dobah.

Continue Reading →
0
Page 1 of 7 12345...»