8. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

V sredo, 20. 4. 2022, je potekala 8. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani Sveta zavoda so ugotovili, da nihče od obeh kandidatov, ki sta se na seji predstavila, ni izbran za direktorja/direktorico zavoda.

Zaradi neuspešnega razpisa za direktorja Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik ponovi razpis za prosto delovno mesto direktorja zavoda za naslednje štiriletno mandatno obdobje. Razpis bo objavljen 6. 5. 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, v prostorih in na spletnih straneh Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije, v ...

Continue Reading →
0

Potek obiskov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik od 1. 4. 2022 do preklica

Spoštovani svojci in drugi obiskovalci pacientov,

obveščamo vas, da je s 1. 4. 2022 preklicana prepoved obiskov pacientov v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

Obiskovalci se predhodno najavijo na oddelku po telefonu, kjer dobijo termin za obisk pacienta in ostala navodila. Pacienta lahko obišče ena zdrava oseba za 30 minut dnevno. Obiskovalec mora biti zdrav, ob prihodu si mora razkužiti roke in izpolniti epidemiološki vprašalnik, ves čas obiska mora imeti masko, ki pokriva nos in usta, vzdrževati mora 1,5 m razdalje, upoštevati mora navodila ...

Continue Reading →
0

7. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V četrtek, 17. 3. 2022, je potekala 7. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

Člani so sprejeli Letno poročilo za leto 2021.

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik razpisuje delovno mesto direktorja zavoda (m/ž) za štiriletno mandatno obdobje. Pogoji za opravljanje dela: najmanj univerzitetna izobrazba,najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljavskimi znanji,predložitev programa dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s polnim delovnim časom za 40 ur na teden.

Continue Reading →
0

Napoved stavke v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva s pričetkom 16. 2. 2022

Spoštovani,

tudi v Psihiatrični bolnici Vojnik se bo izvedla stavka, kot so jo napovedali reprezentativni sindikati, ki delujejo v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva,  skladno z določbo 8. člena Zakona o stavki (Uradni list SFRJ, št. 23/91).

Stavka se bo pričela v sredo, 16. 2. 2022 ob 7. uri, ter bo trajala do 22. ure, v skladu s sprejetimi sklepi in stavkovnimi pravili.

V skladu z Zakonom o stavki bomo v času stavke, ki bo potekala na delovnih mestih, zagotovili minimum delovnega procesa. ...

Continue Reading →
0

Namera o prodaji nepremičnin

Psihiatrična bolnišnica Vojnik v okviru urejanje geodetskih meja ob zahodnem delu kompleksa PB Vojnik ponuja v odkup tri parcele, ki so nekoč predstavljale mejni jarek bivših kmetijskih zemljišč. Nahajajo se znotraj ograjenega območja gospodarske cone VIP Caffe – Ovtar. Prilagamo dokumentacijo v zvezi z možnostjo odkupa.

NAMERA O PRODAJI NEPREMIČNIN

Povabilo k oddaji ponudbe za nakup nepremičnin_PRILOGA 1

Ponudba za nakup nepremičnin_PRILOGA 2

Continue Reading →
0

5. redna seja Sveta zavoda PB Vojnik

Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik je včeraj, 29. 9. 2021, imenoval Anjo CVIKL PLANKO, dr. med., spec. psih., za v. d. strokovnega direktorja zavoda za obdobje od 10. 10. 2021 do 9. 10. 2022. Člani Sveta zavoda so na 5. redni seji sprejeli tudi noveliran načrt pripravljenosti na epidemijo in se seznanili s Strokovnim poročilom Psihiatrične bolnišnice Vojnik za leto 2020.

 

  • Twitter
  • POND_OGLASI-01
    POND_OGLASI-02
    POND_OGLASI-03


    Hitre povezave