9. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

Člani Sveta zavoda PB Vojnik so na 9. redni seji dne 23. 5. 2018 po predstavitvi kandidatov, razpravi in glasovanju soglasno sprejeli sklep, da se za direktorja zavoda imenuje Marjan Javornik, univ. dipl. ekon.

Vlada Republike Slovenije je 30. 5. 2018 na dopisni seji sprejela sklep, da soglaša z imenovanjem Marjana Javornika za direktorja javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik za mandatno dobo štirih let.

Continue Reading →
0

Obisk ministrice za zdravje v Psihiatrični bolnišnici Vojnik

Psihiatrično bolnišnico Vojnik je dne 9. 5. 2017 v okviru rednih regijskih obiskov Vlade RS  obiskala ministrica za zdravje, Milojka Kolar Celarc, ki se je s svojo delegacijo udeležila skupnega sestanka v prostorih Uprave ter si ogledala del bolnišnice.

Ministrici in delegaciji, ki jo je spremljala, je direktor PB Vojnik Marjan Javornik predstavil bolnišnico, jih seznanil z njenim razvojem, delom in poslovanjem ter prihodnjimi razvojnimi projekti. Zaradi sedanjih prostorskih omejitev so spregovorili o možni izgradnji novega objekta ...

Continue Reading →
0

4. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik

V sredo, 8. marca 2017, je potekala 4. redna seja Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik. Člani Sveta zavoda so sprejeli Letno poročilo za leto 2016 in pohvalili vodstvo bolnišnice za uspešno delo v lanskem letu. V nadaljevanju so bili člani seznanjeni z ukrepi bolnišnice na področju varovanja in izvajanja varnostnega načrta in s Poročilom o izvedbi notranjega revidiranja. Po predlaganih dopolnitvah so člani Sveta zavoda potrdili Statut Psihiatrične bolnišnice Vojnik in Poslovnik o delu Sveta zavoda Psihiatrične bolnišnice Vojnik.

    Continue Reading →
    0
Page 5 of 7 «...34567